Monitorizazio energetiko sistema bat ezartzea ECENARRO S.COOP – en

15 azpikontsumo + ekoizpen unitate kudeaketa