BEROKUNTZA ETA ETXEKO UR BEROAREN KONTSUMOEN NEURKETA INDIBIDUALA

Galdara komunitarioa duten etxebizitzetan, bizilagunen arteko gastuen banaketa zorroztasun gutxiko kriterioen arabera egin ohi da, bizitokien azaleraren arabera adibidez.

Horregaitik, europar legediak (2012/27/UE Zuzentarauak) 2016ko abenduaren 31tik aurrera behartu egingo du etxebizitza bakoitzak berokuntzan izaten duten gastuak kontrolatzera. Horrela bizilagun guztiek jakingo dute zenbat gastatzen duten eta kasua kasu %15-20 arteko aurrezpenak izan ditzake.

Banaketa eraztun bidez: KONTAGAILUAK ______ Zutabeen bidezko banaketa: KOSTU BANATZAILEAK